Cam Sektörü

Cam Sanayii Raporu

73 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil), cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı, taşyünü ve cam yünü üretimi en ileri teknolojilerle gelişmesini ve büyümesini sürdürmektedir. Ülkemiz Cam Sanayinin üretim kapasitesi yaklaşık 2.9 milyon tondur. 

Sektörün Alt Sektörleri ve Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler 
 
Cam sektörü ürünleriyle inşaat, otomotiv, beyaz eşya, gıda, içki, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm (lokanta gibi), mobilya, boru, elektrik ve elektronik gibi birçok sektöre ve ev kesimine girdi vermektedir. Özellikle düz camda, inşaat ve otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelerin etkisi birebir gözlenmektedir. İnşaat sektöründeki, güneş enerjisine yönelik yüksek performanslı camlar ya da otomotivde yeni girilen projeler, düz cam faaliyetlerini etkileyen unsurlardır.
Türkiye cam sektörü yaklaşık 2 milyar $ düzeyindeki üretim değeri ile Türkiye ekonomisinin binde 3’ünü üretmektedir. Cam ürünlerinin dıĢ ticaret hacmi 1.6 milyar $ düzeyindedir. Cam sektörü ihracatı da 1 milyar $ düzeyine ulaşmış olup, bu da Türkiye ihracatında binde 8’lik bir paya karşılık gelmektedir.
Cam sektörü temel olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır: 
Düzcamlar 
o Düzcam (Float cam+Buzlu cam) 
o Cam İşleme (Düzcamın girdi olarak kullanıldığı, ek işlemlere tabi tutularak üretilen otomotiv camları (temperli, lamine, kurşuna dayanıklı), ayna, lamine camlar, kaplamalı camlar, beyaz eşya, enerji ve dekorasyona yönelik temperli camlar) 
Cam Ev Eşyası 
Cam Ambalaj 
Cam Elyafı (cam yünü, cam keçe, fitil, iplik, kırpılmış demet vb) 
Diğer (cam kırığı, cam bilya, cam ampüller, elektrik lambaları, katod ışın tüpleri, camdan iç gövdeler, sinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar, saat ve gözlük camları, cam tuğla, karo, kiremit, mozaik, camdan laboratuar ve eczane eşyası, cam boncuk vb) 
 
Türkiye Cam İhracatı 
Türk cam sanayii ihracatı, 2008 yılında 1 milyar $ düzeyine ulaşmış olup, ihracat, ürün çeşidi artırılmış, katma değeri yüksek yeni ürün ve tasarımlarla desteklenmiş ürünlerin payı artırılarak sürdürülmektedir. Cam sektörü, bugün geldiği noktada (2008), ülkemiz ihracatında yaklaşık binde 8’lik paya sahiptir. Türkiye cam sektörü 3 milyon ton’a yaklaşan toplam üretim kapasitesi ile dünyada 13., Avrupa’da 6. sırada yer almaktadır.
Türkiye cam sektörü yaklaşık 2 milyar dolar düzeyindeki üretim değeri ile Türkiye ekonomisinin binde 3’ünü üretmektedir. Cam ürünlerinin dış ticaret hacmi de 1.5 milyar dolar düzeyindedir. Ana cam ürünleri üretiminde çalışan sayısı yaklaşık 10 bin kişi olup, ikincil işlemler ve kayıt altına alınmamış faaliyet alanlarındaki istihdamla birlikte bu rakamın 20 bin düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu da 25 milyonluk işgücünün yaklaşık binde 1’ine karşılık gelmektedir. Türkiye cam sektörü satış cirosu, taşıma cirosu ve dışarıdan aldığı hizmetler toplamında yaklaşık 2.8 milyar $ düzeyinde bir iş hacmi yaratmaktadır.
 
Sektörün Dış Ticareti 
Türkiye cam ve cam mamulleri ihracatında dünyaya 2010 yılının ilk çeyreğinde 139,3 milyon kg, ikinci çeyreğinde 193,3 milyon kg ihracat gerçekleştirerek cam sektörünün ihracat miktarını yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğine göre % 38,7 arttırmıştır.
Türkiye cam sanayisinin en çok ihraç ettiği ürünler arasında sofra ve süs eşyası, düzcam ve fiberler bulunmaktadır. 2010 yılı son yedi aylık dönemde ABD, Çin, İtalya ve Mısır en fazla ihracat yapılan ülkeler arasındadır.
 
Sektörün Üretim Endeksi Değerlendirmesi 
2005 yılı baz alınarak 2010 yılı ortalama cam üretim endeksi %94,2 olarak belirlenmiştir. 2010’un son çeyreğinde ortalama üretim endeksi % 101,2’ye ulaşarak bir önceki çeyrekte yakaladığı %95,1 değerini geçmiştir. 2010 yılının ilk aylarında başlayan iç ve dış piyasalardaki toparlanma, inşaat, otomotiv gibi cama bağlı alanlarda görülen iyileşmeler cam üretimini arttırmıştır.
 
İhracat ve İthalat Değerlendirmesi 
TUİK verilerine göre 2010 yılı toplam cam ve cam ürünleri ihracatı 899,3 milyon dolara ulaşmıştır. 
Cam ve cam ürünleri ithalatı ise 586,4 milyon doları bulmuştur.
 
KAYNAKÇA:  
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 
 SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Sektörel Raporlar ve 
Analizler Serisi 
2011/1
Tübitak